PARK REBELOV
TENIS | BAR | BAZÉN
BRATISLAVA
BEACH VOLLEY | EVENTY | FUTBAL

Prvá písomná zmienka o existencii dediny Devínska Nová Ves je z 10. októbra 1451. Je to listina vtedajšieho gubernátora Uhorského kráľovstva, ktorú napísal vo vtedajšej Novej Vsi a ďakuje v nej mestu Bratislave a mešťanom, že ostali verní kráľovi a sľubuje im vojenskú ochranu pred útokmi českých bratríkov (Husiti). Nepretržité osídlenie chotára obce je doložené od mladšej doby kamennej, od 4. tisícročia pred Kr. Nálezy sú z dnešného sídliska Podhorské a pri železničnej stanici.

Prvé futbalové ihrisko v Devínskej Novej Vsi bolo v štvrti Grba. Neskôr bolo ihrisko premiestnené za novú obecnú ľudovú školu. Súčasný štadión na Vápencovej ulici sa vybudoval svojpomocne v roku 1964.

Športové hnutie na území Devínskej Novej Vsi sa začalo rozvíjať od roku 1923, kedy boli založené telovýchovné organizácie SOKOL a RTJ (Robotnícka telovýchovná jednota), ako aj klub ŠK Devínska Nová Ves. Onedlho vznikli telovýchovné jednoty FRTJ (Federatívna telovýchovná jednota), OROL a futbalový klub Rudá hviezda. Prvé spoločné ihrisko futbalových klubov bolo na Grbe.

Od roku 1984 začal pracovať šachový krúžok, ktorý neskôr prerástol do samostatného šachového klubu, ktorý úspešne reprezentuje DNV v prvej, tretej, štvrtej a piatej lige v jednotlivých kategóriách.V klube hrávali a hrajú mnohí majstri Slovenska, slovenskí reprezentanti z kategórií mládeže a juniorov, reprezentujúci našu krajinu na Majstrovstvách Európy a sveta.

 

Začiatkom r. 1930 sa vytvoril nový futbalový klub ŠK Slovan Devínska Nová Ves. Ďalšie názvy klubu SOKOL Devínska Nová Ves a Lokomotíva Devínska Nová Ves až po terajší FCL Devínska Nová Ves. Najväčšími úspechmi boli štarty dorastencov v 1. Slovenskej dorasteneckej lige.

 

PARK REBELOV - Vzniká nový tenisový klub v novom športovom areáli PARK REBELOV s veľkými ambíciami dostať tenis a šport do povedomia Devínskej a taktiež umiestnením sa v najvýšších výkonnostných priečkach tenisových rebríčkov. TK REBELI Devinská Nová Ves Bratislava v športovom areáli na Vápencovej ulici (vchod z Delenej ulice a Samovej vedľa kaviarni Favor.it) vám poskytuje 4 antukové kurty, beach volley, bazén, sociálne zariadania, kolibu, detské ihrisko a veľkú trávnatú plochu na rôzne športové akcie. Príďte sa pozrieť a relaxovať v parku.